logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
  Blackspot  
     
 
vuller
klein_boven
vuller Aanpak blackspots in Amsterdam
Een blackspot is een plaats waar in tijdsperiode van drie jaar, zes of meer ongevallen met persoonlijk letsel hebben plaats gevonden. In een drukke stad als Amsterdam zijn deze blackspots ook te vinden. Daarom is de Werkgoep Blackspots Amsterdam, opgericht. Deze werkgroep heeft als doel de blackspots op te lossen. Deze werkgroep bestaat uit verschillende partijen waaronder; politie, beheerders, ontwerpers en verkeersdeskundigen. Deze werkgroep bekijkt kruispunten en past deze aan. Door middel van veelal kleine ingrepen worden kruispunten veiliger gemaakt. ManProjects is gevraagd om de rol van aanjager op zich te nemen. Taak vanManProjects was het versnellen van processen en uitvoering. ManProjects heeft voor deze opdracht het gehele programmamanagement op zich genomen.

Terug
vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder