logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
  Wodan  
     
 
vuller
klein_boven
vuller Wodan Project
WODAN project, Werkgroep Oplossing Doorstromingsknelpunten Aan Netten. Amsterdam heeft een aantal kruispunten waarvan de doorstroming niet voldoende is. WODAN zet zich in om een ander gebruik van ruimte te ontwikkelen zodat de afwikkeling van verkeer op de hoofdwegen in de stad wordt verbeterd. Hoe kan ik zo efficiënt mogelijk een hoofdnet leeg krijgen en de doorstroming verbeteren? Dat is de opdracht van het WODAN project. ManProjects heeft in dit traject het programmamanagement op zich genomen. ManProjects was verantwoordelijk voor het maken en de uitvoering van het programma. ManProjects is ingezet op dit traject om goed en snel de programma's weg te zetten, en daarbij het rendement hoog te houden.

Terug
vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder