logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
  Hamerstraat  
     
 
vuller
klein_boven
vuller

Herontwikkeling Hamerstraat gebied
Voor het Hamerstraat gebied is een Raam-Investeringsbesluit genomen dat nu in de afronding van de besluitvorming zit. Hierin is een visie op de herstructurering van het gebied beschreven. Het heeft de functie om het veranderingsproces door herstructureren die het gebied doormaakt in goede banen te leiden en in feite de grote investeringen uit het recente verleden, zoals het dempen van het Hamerkanaal, kunnen verzilveren. Naar verwachting zal het aantal arbeidsplaatsen in het Hamerstraatgebied in de komende 10 jaar verdrievoudigen van circa 2300 naar circa 7000. De investering in de openbare ruimte en verbeteren van toegankelijkheid is daarbij een voorwaarde zodat dat de gewenste en reeds autonome verandering zich kan voorzetten.

Vooruitlopend op de besluitvorming wordt de Hamerstraat voorzien van een nieuw profiel dat aansluit op het toekomstig beeld. ManProjects is gevraagd om dit project op te pakken, te coördineren en te realiseren. Afstemming met de projectgroep Noordwaarts is zeer belangrijk om herinrichting te laten passen in het totaal plaatje.

Terug

vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder