logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
  Hoofdnet Fiets  
     
 
vuller
klein_boven
vuller Hoofdnetten Fiets Amsterdam
De"Hoofdnetten Fiets Amsterdam" zijn de aders van fietspaden. Het doel van dit project is een aaneengesloten netwerk te realiseren. In dit hoofdnet zitten zwakke en ontbrekende schakels. In Amsterdam zijn de stadsdelen voor alle fietspaden verantwoordelijk. Het Centraal Bestuur stelt de “Nota Stedelijke Infrastructuur” vast waaronder wordt benoemd hoe de fietsnetten eruit moeten komen te zien. Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer levert een bijdrage aan de plannen die de stadsdelen indienen. De dienst stimuleert het oplossen van ontbrekende en zwakke schakels en verzoekt de stadsdelen dit op te pakken. Als de stadsdelen dit doen zal de dienst een bijdrage leveren. ManProjects heeft in dit traject de rol van aanjager en programmanager. ManProjects heeft de taak om te zorgen dat stadsdelen met plannen komen en dat zij tevens de uitvoering op zich nemen.

Terug
vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder