logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
   
     
 
vuller
klein_boven
vuller Wat doen wij?
ManProjects heeft 25 jaar ervaring op het brede terrein van de openbare ruimte. Wij bieden u haalbare diensten aan op het gebied van programma- en projectmanagement voor projecten in de openbare ruimte. ManProjects kan de gehele realisatie op zich nemen, maar ook voor specifieke expertise bij uw project, kunt u bij ons terecht. Daarnaast worden wij ook vaak ingehuurd voor het interim management van projecten in de openbare ruimte waar de tijd, specifieke vaardigheden, ervaring en/of deskundigheid bij de opdrachtgever ontbreekt. Advies, ontwerp, voorbereiding, begeleiding en realisatie zijn diensten die wij aanbieden.

Met ManProjects haalt u een ervaren organisatie in huis met kwaliteitzorg tijdens het gehele traject. ManProjects beheerst alle facetten. Van uitvoering tot bestuurlijke en ambtelijke trajecten. Daarnaast heeft ManProjects veel ervaring met omgevingsmanagement. Door onze helikopterview en onze proactieve no-nonsense mentaliteit leveren wij kwalitatief hoogwaardige diensten. ManProjects kijkt naar trajecten als totaalconcept. Immers projecten maken deel uit van een groter geheel. Zo hebben wij bijvoorbeeld oog voor de integratie van bouwprojecten en infrastructurele projecten.

Door middel van persoonlijke gesprekken delen wij kennis en ervaring. Voor ons is het belangrijk om tijdens een eerste gesprek 'feeling' met de opdrachtgever te krijgen. Daarnaast willen we overdragen waar ManProjects voor staat. Wij luisteren naar de opdrachtgever en vertalen, met de expertise die wij in huis hebben, de specifieke wensen en vragen van de opdrachtgever naar een gericht advies.

vuller
onder
vuller
vuller
vuller
klein_boven
vuller Maatwerk
Door middel van het doel van uw project en de klantwensen verzorgt ManProjects een op maat gemaakt advies. Wat hebben we nodig en wat is de behoefte? We bespreken de huidige situatie, om daarna te bekijken wat het gewenste toekomstbeeld is en adviseren hoe we dat toekomstbeeld kunnen bereiken. Door vragen te stellen, te luisteren en in te gaan op de doelen adviseert ManProjects hoe die doelen het beste behaald kunnen worden. Door advisering kunnen wij aangeven welke middelen ingezet moeten worden om de gestelde doelen te behalen. De kwaliteit van het team is hierbij essentieel om een goed product te kunnen realiseren.

Het resultaat is een plan van aanpak bestaand uit, zowel een projectplan als een beheerplan. Vanuit het strategische oogpunt beoordelen wij welke middelen nodig zijn. Vervolgens gaan we aan de slag met de uitvoering. Na de oplevering en het overdragen van het project kan ManProjects, indien gewenst, samen met alle betrokken partijen evalueren. Zodat geleerd wordt van de opgedane ervaringen.

vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder