logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
   
     
 
vuller
klein_boven
vuller In de afgelopen 25 jaar was ManProjects betrokken bij verschillende projecten. Om u een indruk te geven vindt u hieronder een aantal geselecteerde cases.

Aanpak blackspots in Amsterdam
Een blackspot is een plaats waar in tijdsperiode van drie jaar, zes of meer ongevallen met persoonlijk letsel hebben plaats gevonden. In een drukke stad als Amsterdam zijn deze blackspots ook te vinden. Daarom is de Werkgoep Blackspots Amsterdam, opgericht.
Lees verder

WODAN project
WODAN project, Werkgroep Oplossing Doorstromingsknelpunten Aan Netten. Amsterdam heeft een aantal kruispunten waarvan de doorstroming niet voldoende is.
Lees verder

Hoofdnetten Fiets Amsterdam
De"Hoofdnetten Fiets Amsterdam" zijn de aders van fietspaden. Het doel van dit project is een aaneengesloten netwerk te realiseren. In dit hoofdnet zitten zwakke en ontbrekende schakels.
Lees verder

Herontwikkeling Hamerstraat gebied
Voor het Hamerstraat gebied is een Raam-Investeringsbesluit genomen dat nu in de afronding van de besluitvorming zit. Hierin is een visie op de herstructurering van het gebied beschreven.
Lees verder

Verplaatsen tenniscomplex (Amsterdam Noord)
Tenniscomplex Elzenhagen-Zuid maakt deel uit van een ontwikkelingsgebied. De plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied lieten geen ruimte voor een aantal sportvoorzieningen die zich daar bevonden.
Lees verder

Zomerwerken
In 2008 is Amsterdam gestart met "De Zomerwerken". De Zomerwerken bestaan uit een aantal (grote) projecten die onderling van elkaar afhankelijk zijn en gelijktijdig uitgevoerd moeten worden in een vooraf bepaalde periode van acht weken gedurende de zomervakantie.
Lees verder

Herinrichting Gembo bedrijventerreinen
Stadsdeel Amsterdam Noord is gestart in 2008 met de herstructurering van de openbare inrichting van het Gemboterrein. De inrichting van dit terrein dateert vanuit de jaren tachtig en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen.
Lees verder

vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder