logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
  Gembo  
     
 
vuller
klein_boven
vuller Herinrichting Gembo bedrijventerreinen
Stadsdeel Amsterdam Noord is gestart in 2008 met de herstructurering van de openbare inrichting van het Gemboterrein. De inrichting van dit terrein dateert vanuit de jaren tachtig en voldoet niet meer aan de kwaliteitseisen. De functionaliteit en de (sociale) veiligheid schieten tekort. Het doel van dit project is om door middel van een kwaliteitsimpuls het herstructureringsgebied aantrekkelijker te maken voor nieuwe bedrijven en investeerders, waardoor een positief effect op de werkgelegenheid ontstaat. Dit is fase 1. Direct aansluitend op de herstructurering van het openbaar gebied wordt de verkeerscirculatie verbeterd en verdere kansen voor herstructurering benut. Voor 2010 en 2011 staat voor ogen om een vervolgplan op deze herstructurering te maken om te bevorderen dat ook het bedrijfsmatig onroerend goed vernieuwd zal worden en mogelijk ook nieuw gebouwd kan worden. Dit is fase 2. Een en ander wordt uitgevoerd met geld van Economische Zaken van de Centrale Stad Amsterdam en geld van de provincie Noord Holland. Geld voor planvorming en uitvoering moet binnen die budgetten worden gevonden. De uitvoering van fase 2 is afhankelijk van de financiële uitkomst van fase 1. ManProjects is gevraagd om dit volledige traject op te pakken en tot uitvoering te brengen.

Terug
vuller
onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder