logo  
  HomevullerWie zijn wij?vullerWat doen wij?vullerProjectenvullerInteresse?vuller  
   
     
 
vuller
klein_boven
vuller Projectleiding en advies
Mist u binnen uw gemeente of organisatie gedegen kennis van bepaalde facetten bij projecten in de weg- en waterbouw en bouw? Of zoekt u een organisatie die uw zorgen uit handen neemt en actief aan de slag gaat met uw project in de openbare ruimte? ManProjects is een ervaren speler als het gaat om projectleiding en advisering in de openbare ruimte.
vuller
onder
vuller
vullervuller
vuller
klein_boven
vuller Ervaring
Omdat onze organisatie alle lagen van het projectmanagement heeft doorlopen, weten wij wat er speelt, wat de risico's zijn en kan ManProjects reële tijdslijnen inrichten met een duidelijk oog voor de gestelde budgetten. Met 25 jaar ervaring in het speelveld kunnen wij om gaan met de verschillende partijen die betrokken zijn bij trajecten in de openbare ruimte. Dit alles met een persoonlijke aanpak en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
vuller
Lees verder
vuller
klein_boven
vuller Ontstaan
Onno Man is na afronding van de HTS Weg en Waterbouw in 1985, gaan werken voor een aannemingsmaatschappij in de Grond Weg en Waterbouw. Vanuit 'de bouwput' heeft hij zich opgewerkt tot bedrijfsleider in de GWW. In 1994 is hij overgestapt naar de gemeente Amsterdam. Daar heeft hij tot 2004, als manager van de afdeling "Beheer en Realisatie Projecten", gewerkt. Daarna is hij via een detacheringbureau aan de slag gegaan als interim manager bij het gemeentelijke Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Uiteindelijk ontstond het idee om alle kennis samen te voegen en ManProjects op te richten.

Directeur Onno Man: 'Tijdens mijn werk bij een aannemersbedrijf aan het begin van mijn carrière werd ik mij al snel bewust van de spanningsvelden die binnen projecten in openbare werken spelen ten aanzien van de uitvoerende kant en de bestuurlijke kant. Werken in de openbare ruimte levert altijd hinder op. Het is de kunst het werk zo uit te voeren zodat alle partijen tevreden zijn en blijven. Dit vereist een duidelijke visie op de aanpak. Oppakken, coachen en efficiëntie zijn de sleutelwoorden. ManProjects werkt met een persoonlijke aanpak en met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.'

vuller
klein_onder
vuller
 
  Naar boven  
  pay_off  
schaduw_onder